شرکت توسعه تجاری بیم
مارا دنبال کنید

معرفی‌مدیران

شرکت توسعه و سرمایه گذاری عمرانی تجاری BIM

اعضای شرکت

...
آقای دکتر محمدی

بازرس

...
مجتبي لطفي فرنقي

عضو هيئت مدیره

...
دكتر ابوذر شهپري

رئيس هيئت مديره